header header header header header header header header

Aanleg van rietmoeras gestart

In het kader van de afwerking en recultivering van de winning Carvium Novum, is Wezendonk begin 2019 begonnen om de infrastructuur voor het rietmoeras aan te leggen. Deze in het oostelijk deel van de winning gelegen natuurontwikkelingslocatie wordt ingericht als een plas-dras zone deels en daartoe voorzien van langgerekte dijken, opgebouwd uit vrijkomende onbruikbare grond. Dit gebied sluit straks bijna naadloos aan op de rietzones in de naastgelegen Rijnstrang en zal deze versterken. Het areaal riet in dit gebied zal daardoor belangrijk toenemen en naar verwachting zullen vele rietbewonende diersoorten hiervan profiteren.

 
Delen via:

Meer nieuws