header header header header header header header

Privacyverklaring

Privacy Statement Wezendonk Zand en Grind BV

Wezendonk Zand en Grind B.V. verwerkt persoonsgegevens. Graag informeren wij u hier duidelijk en transparant over.

Aansprakelijkheid voor content

Bij het opstellen van de content van onze webpagina’s is de grootste zorgvuldigheid in acht genomen. Wij kunnen echter niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de content. Aanbieders van diensten zijn echter niet verplicht om de door hen doorgegeven of opgeslagen informatie van anderen te controleren of op omstandigheden te onderzoeken die op een onwettige activiteit wijzen. De verplichting om conform de algemene wetten gegevens te verwijderen of het gebruik ervan te blokkeren blijft onverminderd van kracht. Het is echter pas mogelijk om hiervoor aansprakelijk te worden gehouden vanaf het moment dat wij kennis hebben gekregen van een concreet geval van overtreding van de wet. Wanneer wij kennis krijgen van dergelijke wetsovertredingen, zullen wij deze content ogenblikkelijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links                                                                                           

Ons aanbod bevat links naar externe websites van derden; op de inhoud daarvan kunnen wij geen invloed uitoefenen. Daarom kunnen wij voor deze content van derden ook niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de content van websites waarnaar wij doorlinken, is altijd de desbetreffende provider of eigenaar van de webpagina’s verantwoordelijk. De websites waarnaar wordt doorgelinkt zijn op het moment dat de link werd geplaatst, gecontroleerd op eventuele wetsovertredingen. Er was ons op het moment dat de links werden geplaatst geen onwettige content bekend. Er kan echter redelijkerwijs niet van ons worden verwacht dat wij zonder een concrete aanwijzing voor een wetsovertreding de websites waarnaar wij doorlinken voortdurend controleren. Wanneer wij kennis krijgen van een wetsovertreding, zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Wij doen ons best om steeds rekening te houden met de auteursrechten van anderen c.q. om gebruik te maken van zelf vervaardigd of licentievrij materiaal.  Bijdragen van derden zijn als zodanig kenbaar gemaakt. Voor de vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en het gebruik van content of materiaal in welke vorm dan ook, dat buiten de reikwijdte van het auteursrecht valt, is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur of maker vereist. Alleen voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik is het toegestaan om inhoud van deze website te downloaden of te kopiëren.

Gegevensbescherming

Wij nemen de bescherming van persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.
Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder het verstrekken van persoonlijke gegevens. Indien op onze website persoonlijke gegevens (zoals naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verder gegeven aan derden.
Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bijvoorbeeld bij communicatie via e-mail) beveiligingslekken kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Verklaring over gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics  

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. Provider is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.
In het geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere partijen bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte voorafgaand ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres verzonden naar een server van Google in de VS en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteiten samen te stellen en andere met het website- en internetgebruik gerelateerde diensten te leveren aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden IP-adres zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.
U kunt het opslaan van cookies voorkomen via de instellingen van uw browser-software; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website in volledige omvang zult kunnen gebruiken. U kunt ook de registratie van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) bij Google en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen, door de via de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html

Verklaring over gegevensbescherming voor gebruik van YouTube

Onze website maakt gebruik van plugins van de door Google geëxploiteerde website YouTube. De exploitant van de pagina’s is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Als u een van onze pagina’s bezoekt die is voorzien van een YouTube-plugin, wordt een verbinding gemaakt met de servers van YouTube. Hierbij wordt meegedeeld aan de Youtube-server welke van onze pagina’s u hebt bezocht.
Als u bent aangemeld bij uw YouTube-account, geeft u YouTube de mogelijkheid om uw surfgedrag direct te koppelen aan uw persoonlijke profiel. U kunt dit voorkomen door u af te melden bij uw YouTube-account.
Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de verklaring over gegevensbescherming van YouTube op: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy

Informatie, verwijdering, blokkering                                                                         

U hebt altijd het recht op kosteloze informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de bestemming en het doel van de verwerking van gegevens en het recht om deze gegevens te corrigeren, blokkeren of verwijderen. Hierover en over andere vragen met betrekking tot persoonsgegevens kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen.

Server-log-files        

De aanbieder van de pagina’s doet aan automatische verzameling en opslag van informatie in zogenaamde Server-log-files, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn:

• Browsertype/browserversie
• Gebruikt besturingssysteem
• Referrer URL
• Hostnaam van de inkomende computer
• Tijd van serveraanvraag

Deze gegevens zijn niet koppelbaar aan specifieke personen en worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. We behouden ons voor om deze gegevens met terugwerkende kracht te controleren wanneer ons concrete aanwijzingen bekend worden van onrechtmatig gebruik.

Cookies        

De websites maken voor een deel gebruik van zogenaamde cookies. Cookies richten op uw computer geen schade aan en bevatten geen virussen. Cookies worden gebruikt om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en bewaard door uw browser.
De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “session-cookies”. Ze worden automatisch verwijderd na uw bezoek. Andere cookies blijven op uw toestel opgeslagen totdat u ze verwijdert. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw browser herkennen bij uw volgende bezoek.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het gebruik van cookies en cookies slechts in individuele gevallen toestaan, acceptatie van cookies voor specifieke gevallen of algemeen uitsluiten en automatische verwijdering activeren van cookies wanneer u de browser sluit. Bij het uitschakelen van cookies kan de functionaliteit van deze site worden beperk

Contactformulier                                                                                                        

Als u ons via het contactformulier iets verzoekt, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier inclusief de daarin door u verstrekte contactgegevens bij ons opgeslagen, uitsluitend voor de verwerking van de aanvraag en eventuele aansluitende vragen.