header header header header header header header

Wezendonk

De firma A. Wezendonk Pannerden B.V., zoals ons bedrijf destijds nog heette, is al sinds 1966 actief bij de winning van oppervlaktedelfstoffen in de huidige gemeente Rijnwaarden. In deze gemeente In de provincie Gelderland, waar de Rijn Nederland binnenstroomt vonden in het “land van woater en wiend” van oudsher zeer veel ontzandingen en ontkleiingen plaats. De van oorsprong als grondverzet- en bestratingsbedrijf opgerichte onderneming startte in dat jaar met een zand- en grindwinning in de uiterwaarden tegenover het dorp Pannerden.

In 1972 werd de onderneming uitgebreid met de zand- en grindwinning Tengnagelwaard, aan de Rijn tussen Tolkamer en Spijk. Hier is ook het hoofdkantoor van Wezendonk Zand en Grind BV gevestigd.

Het opstarten van een winning duurt vaak jaren; als vergunningverlenende instantie weegt de overheid alle betrokken belangen af. Daarbij spelen bijvoorbeeld de te verwachten ontwikkelingen in de bouwsector en de daaruit voortkomende vraag naar zand en grind een rol. Een onderzoek naar de milieueffecten en naar de economische haalbaarheid zijn vervolgens doorslaggevend bij het aanvragen van de vereiste vergunningen door Wezendonk.

Wij zijn ons terdege bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het ontgronden voor ons bedrijf met zich meebrengt. Ontgronden betekent ingrijpen in het landschap waardoor dit definitief verandert. Want ons werk speelt zich niet alleen af in de “openbare ruimte” maar beïnvloedt en wijzigt die ook in belangrijke mate. Daaruit vloeit als vanzelfsprekend onze medeverantwoordelijkheid voor de uiteindelijke vormgeving van het nieuw in te richten gebied voort. Wij zien het als een van onze belangrijkste taken die veranderingen positief te beïnvloeden door bewoners in het te ontgronden gebied actief te informeren en hen te betrekken bij de gang van zaken; door de woonomgeving tijdens de productiefase zo min mogelijk te verstoren en door na de ontgronding een positieve bijdrage te leveren aan de herinrichting en het waar mogelijk verbeteren van de `natuurlijke` omgeving.
Wij vinden overigens dat onze maatschappelijke verantwoordelijkheid verder gaat. Daarom werken we voortdurend aan een energiezuinig en milieubewust productieproces. Ook is ons streven er op gericht, om de door ons gewonnen grondstoffen zo optimaal mogelijk te benutten, het milieu zo weinig mogelijk te belasten en een situatie achter te laten die uiteindelijk door alle betrokkenen als een positieve bijdrage aan woonomgeving en milieu wordt ondervonden.