header header header header header header header

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bij Wezendonk Zand en Grind BV is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een belangrijk thema. Al sinds de start van onze organisatie geven wij hier invulling aan. Gezonde medewerkers, tevreden klanten, een eerlijke bedrijfsvoering, het milieu en lokale verbondenheid staan bij ons centraal. We werken elke dag aan verbeteringen en werken hierbij onder meer samen met het duurzaam adviesbureau Will2Sustain. Daarnaast hebben we de doelstelling om op de middellange termijn energieneutraal te werken. Daarvoor zoeken we nu al mogelijkheden om minder energie te verbruiken en zelf energie op te wekken. Dit laatste doen we door middel van onze eigen zonnepanelen.

Met de focus op MVO vinden wij het belangrijk om in contact te blijven staan met onze belanghebbenden. Het draait bij MVO immers om ondernemen op een manier die de maatschappij als verantwoord beschouwt. Door met onze belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en omwonenden, in gesprek te gaan zoeken wij nieuwe manieren om verder te verduurzamen.

Omdat MVO een breed begrip is en het veel onderwerpen omvat, hebben wij door middel van de MVO Zelfverklaring verder richting gegeven aan de belangrijke MVO speerpunten voor Wezendonk Zand en Grind BV Uit de meer dan dertig MVO-onderwerpen van de ISO 26000 hebben wij, mede met onze belanghebbenden, negen MVO-speerpunten bepaald:

  • Gezondheid en veiligheid op het werk
  • Voorkomen van milieuvervuiling
  • Tegengaan van klimaatverandering
  • Beschermen van het milieu en de biodiversiteit en het herstel van natuurlijke leefgebieden
  • Tegengaan van corruptie
  • Dienstverlening aan klanten
  • Betrokkenheid bij de gemeenschap
  • Creëren van werkgelegenheid en het ontwikkelen van vaardigheden
  • Maatschappelijke investeringen

Hierbij vind u ons beleid ten aanzien van duurzaam inkopen: 20190326 Duurzaam inkoopbeleid (3)

In het kader van ons speerpunt ‘tegengaan van klimaatverandering’ meet Wezendonk jaarlijks haar uitstoot van broeikasgassen. De komende jaren zullen wij actie ondernemen om deze uitstoot te verminderen. Onderstaande afbeelding geeft onze huidige CO2-footprint weer:

CO2 footprint Wezendonk

Om de maatschappelijke focus van de bedrijfsvoering kracht bij te zetten, heeft directeur Wiely Albers de MVO Zelfverklaring ondertekend. Hiermee verklaart het bedrijf dat Wezendonk zichzelf heeft getoetst aan de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Heeft u een goed idee hoe wij verder kunnen verduurzamen? Laat het ons dan weten en stuur een mail naar  info@wezendonk.nl.