header header header header header header header

‘Voor het eerst elektrisch’ dankzij Wezendonk

Wezendonk Zand en Grind draagt samen met partners bij aan de realisatie van een overnachtingshaven bij Spijk. Schippers moeten namelijk – net als chauffeurs – voldoende rust nemen om de veiligheid op de waterwegen te waarborgen. Tussen de Duitse grens en Tiel zijn op dit moment onvoldoende overnachtingsplaatsen. Daarom legt Rijkswaterstaat samen met onderaannemers een […]

Carvium Novum: struinen, fietsen en leren

Wezendonk Zand en Grind. is al sinds 1966 actief bij de winning van oppervlaktedelfstoffen in de gemeente Rijnwaarden. Ten behoeve van de regionale grondstoffenvoorziening en de continuïteit in de bedrijfsvoering is zij steeds op zoek naar winningsmogelijkheden. Het gebied krijgt middels zandwinning een nieuwe bestemming: nat natuurterrein met struinstroken en fietsroutes en een recreatieve kern, […]

Wezendonk behaalt CSC-keurmerk Brons

De producten van Wezendonk Zand en Grind (onderdeel van de Netterden Groep) zijn vanaf mei 2019 gecertificeerd met een bronzen CSC-keurmerk. Daarmee draagt Wezendonk bij aan een duurzame betonketen. Het certificaat werd gevierd tijdens de personeelsbijeenkomst op 26 juli, in het bijzijn van een delegatie van Netterden Zand en Grind en adviesbureau Will2Sustain, dat Wezendonk […]

Zwaluwenwand Carvium geplaatst

In eendrachtige samenwerking met de Stichting Natuurpark Carvium Novum heeft Wezendonk medio april een oeverzwaluwwand geplaatst. Deze is gesitueerd in het oostelijke deel, waar de zandwinning is afgesloten en momenteel de aanleg van het rietmoeras in volle gang is. De wand bestaat uit een grote kast waarin nestgaten zijn aangebracht, waarachter zich de nestgelegenheid bevindt. […]

Aanleg van rietmoeras gestart

In het kader van de afwerking en recultivering van de winning Carvium Novum, is Wezendonk begin 2019 begonnen om de infrastructuur voor het rietmoeras aan te leggen. Deze in het oostelijk deel van de winning gelegen natuurontwikkelingslocatie wordt ingericht als een plas-dras zone deels en daartoe voorzien van langgerekte dijken, opgebouwd uit vrijkomende onbruikbare grond. […]

Levering grindsuppletie in Rijnbedding gestart

Wezendonk Zand en Grind heeft de opdracht gekregen voor het leveren van een forse partij speciale grind. Deze grind wordt geleverd aan aannemer de Vries en van der Wiel en wordt gebruikt voor een proefproject als grindsuppletie. Door gericht grind op bepaalde locaties in de Rijnbedding te storten, wordt geprobeerd om de erosie van de […]

Fietspad Carvium Novum aangelegd

In het najaar van 2015 is Wezendonk gestart met de aanleg van een fietspad langs de zuidoever van de zandwinning Carvium Novum. Ondanks tegenslagen door het natte weer zijn we er in geslaagd, om deze nieuwe toeristische verbinding op tijd te realiseren. Op de nieuwe fietsbrug die gebouwd is over de transportband van de zuiger […]

Kleiputten en grindgaten op ’t Gelders eiland

Op de website “t Gelders eiland verhaalt” staat een leuke bijdrage over de ontgrondingen voor klei- en zandwinning die in de gemeente Rijnwaarden plaatsvonden en nog steeds een belangrijke bedrijfstak vormen op het Gelders Eiland. De winning van Wezendonk Zand en Grind BV komt hierbij prominent in beeld. Door op onderstaande link te klikken wordt […]

Wezendonk gestart met ontzanding Carvium Novum

Wezendonk Zand en Grind BV is in 2012 gestart met de ontgronding op de locatie Carvium Novum bij Lobith in de gemeente Rijnwaarden. Op deze in totaal 66 ha grote winning wordt de komende jaren een grote hoeveelheid zand en grind gewonnen en getransporteerd naar de verwerkingslocatie Vliegenwaard aan de Rijn. Hier wordt dit materiaal gewassen en geklasseerd […]

Financiële injectie voor Carvium Novum

LOBITH – Het plan voor het Romeinse themapark Carvium Novum in Lobith krijgt een injectie van 5,5 ton. Dat geld houdt de gemeente Rijnwaarden over nu de kabelbaan in Tolkamer op de lange baan is geschoven. Het wordt aangewend voor de infrastructuur richting Carvium Novum. Wethouder Jos Lamers van Toerisme heeft dit de Stadsregio Arnhem […]

Lobberdense Waard

Het project Lobberdense Waard wordt ontwikkeld in het kader van natuurontwikkeling, hoogwaterbescherming, recreatie en delfstoffenwinning en is gelegen in de uiterwaarden van het Pannerdens Kanaal, ter hoogte van het splitsingspunt met de Waal nabij Pannerden, gemeente Rijnwaarden. In de uiterwaard zal zand en grind worden gewonnen en per schip afgevoerd. Daarnaast krijgt het hele gebied […]