header header header header header header header

Milieuverklaring

Op basis van de Regeling Besluit Bodemkwaliteit 2022 is het wettelijk verplicht gesteld om voor iedere grondstof en bouwstof die in of op de bodem wordt toegepast, een Milieuverklaring ter beschikking te hebben. Door middel van deze Milieuverklaring kan de producent aan haar afnemers kenbaar maken wat de milieuhygiënische eigenschappen van het betreffende product zijn en voor welke toepassing het product geschikt is.

Onderstaand kunt u de Milieuverklaring en bijbehorende NL-BSB certificaat van Wezendonk in de vorm van een pdf-document downloaden en desgewenst uitprinten.

 

Milieuverklaring Wezendonk:

2024-02 Milieuverklaring zand conform Regeling Bodemkwaliteit 2022 Wezendonk Zand en Grind

NL-BSB Productcertificaat Wezendonk:

881-21-BBK-1 Wezendonk Zand en Grind B.V. BRL 9321

 

Indien u nadere informatie omtrent de Milieuverklaring wenst, stuur dan een mailtje naar info@wezendonk.nl